Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ring fra PC til telefon

OSLO: Når Telenor Nextel til sommeren tilbyr IP-telefoni til sine kunder, skjer det rent praktisk ved at den som ringer slår et firesifret nummer foran nummeret hun ønsker å nå. Men IP-telefoni kan være svært mye mer.

Telefoni over Internett har eksistert lenge. Hovedmåten å gjøre dette på, har vært å knytte en mikrofon og høyttaler til datamaskinen, skaffe programvare for internett-telefoni, og finne noen med akkurat samme oppsett en eller annen plass i verden. Praktisk for venner eller i lokalnett, men mulighetene til å ringe fra PC til det vanlige telenettet har stort sett manglet.

Det som er nytt nå er at Nextels nett gir mulighet til å takle internett-telefoni mellom to PCer, mellom PC og telefon og som nevnt mellom to telefoner.

Enighet om standarder
Selskapene som utvikler programvare for internett-telefoni fant fort ut at de måtte enes om noen standarder hvis bruken skulle ta av.

Nå er det enighet om å basere seg på ITUs H.323-standard. Enigheten, kombinert med liberaliseringen av telemarkedene har satt fart i utviklingen av løsninger. Nextels pilotprosjekt på løsning for IP-telefoni fra PC er basert på denne standarden.

Bro til telenettet
Det andre problemet for at Internett-telefoni skulle kunne komme i vanlig bruk, var muligheten til å ringe til vanlige telefoner i det vanlige telenettet.

Leverandørene av utstyr til teleoperatørene har lagt forskerhodene sine i bløt og er enten i ferd med å lansere løsninger eller har kommet fram til løsninger som danner bro mellom IP-nettene og det ordinære telenettet.

I Telenor Nextels tilfelle har Ericsson kommet opp med en «bro» over til det vanlige telenettet. Broen heter H.323 Java Gatekeeper og H.323 Gateway.
Stikkord: Mobil