Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ønsker russerne velkommen

KIRKENES: Vår forhenværende planleggingsminister Bendik Rugaas (bildet) har som tidligere Kirkenes-beboer klare oppfatninger av russisk IT-ekspertise. Han ønsker dem velkommen over grensen.

Rugaas, Bendik1
Bendik Rugaas var en av foredragsholderne under IT-dagene i Kirkenes. Her snakket han om informasjonsjungelen og hvordan bibliotekarene kan vise vei for små og mellomstore bedrifter. Vi ba ham i tillegg om en kommentar til mulighetene for å få russisk IT-ekspertise til Norge.

Gode naboer
– Fiendebildet i Norge er annerledes nå enn under den kalde krigen. Folk fra hele Nord-Norge og spesielt oss fra Kirkenes har opplevd en annen nærhet til Russland enn folk fra resten av landet. Vi har alltid hatt et naboforhold til våre naboer i øst.

– I Kirkenes treffer du snart en russer på hvert gatehjørne og vi er vant til å ha daglig samkvem med dem. Til tross for spionavsløringer, kan vi ikke stoppe vårt gode naboforhold, sier Rugaas.

IT-tradisjon
– Russerne har adskillig sterkere tradisjoner i å satse på matematikk og naturvitenskapelige fag enn vi har hatt i vesten. Det viser blant annet Sputniksjokket på slutten av 50-tallet.

– Jeg tror derfor ikke russiske IT-ingeniører står noe tilbake for norsk IT-ekspertise. At de noen år ikke hadde tilgang til den siste program- og maskinvaren tror jeg oppveies av at russerne generelt sett er flinke til å finne praktiske løsninger, sa den tidligere IT-ministeren.


– Selvsagt må vi legge inn sikkerhetsaspektet om vi bruker russisk IT-ekspertise, men vi kan ikke mistenkeliggjøre en hel yrkesgruppe på grunn av det som har skjedd.

– Det er nå et flertall i Stortinget for utbygging av bredbåndsnett over hele landet. Det er helt naturlig at Telenor sørger for bredbåndsforbindelse også mot den russiske grensen, sier Rugaas.