Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IP-arbeid ga gylden telefon

TRONDHEIM: Ivar Plahte (bildet) i Telenor Nextel fikk onsdag tildelt Dataforeningens årlige pris «Den Gyldne Telefon», for å ha ført Norge i tet internasjonalt på området IP-telefoni. Pristildelingen skjedde under foreningens seminar om datatelefoni i Trondheim.

Plathe
Ivar Plahte har vært pådriver for å etablere et tilbud om IP-telefoni i Norge. Tjenesten gir økt konkurranse innen telefoni og reduserte priser for brukerne, sier juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Forsøksprosjektet med IP-telefoni ved Universitetet i Oslo framheves særlig. Arbeidet for å få verdenskonferansen “Voice on the Net” til Oslo til sommeren har også talt sterkt i Plahtes favør.

Offentlig IP-nett
Telenor Nextel skal i løpet av året bygge et landsdekkende, offentlig nett for samtidig overføring av data, video og tale, basert på ITUs H.323-standard for IP-telefoni. Tjenesten har fått prefikset 1533.

– Telenor Nextel vil bli den aller første internettoperatøren i verden som kan tilby en kommersiell teletjeneste, basert på den nye standarden, sier prisvinner Ivar Plahte.

Tredje generasjon telefoni
Overgangen til det Plahte karakteriserer som “tredje generasjon telefoni”, vil innebære en stor fordel på flere områder. Bruken av IP øker kompatibiliteten med den øvrige dataverden, der IP allerede er en utbredt kommunikasjonsprotokoll.

Alle nye PC-er har multimedia-egenskaper, og kan dermed koples opp mot nettet. Samtidig øker overføringskapasiteten.

PC til telefon
Internettoperatøren skal stå for en sømløs integrasjon mellom ny og gammel teleteknologi. IP-teknologien gjør det mulig å ringe fra PC til telefon. Den kan også brukes til å ringe mellom to telefoner, uten behov for datamaskin.

I fjor fikk reklamebyrået Paintbox en tilsvarende pris, “Årets CTI-anvender”, for sine løsninger for TV-torg reklame.

– Det er planen at pristildelingen skal bli en årlig foreteelse, sier Olav Skundberg i DND Trøndelag.