Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor dikterer samtrafikk

OSLO: Tele2 og Morten Neeb (bildet) hevder at Telenor dikterer vilkårene i samtrafikkavtalene, for deretter å inngå egne avtaler om levering av teletjenester med priser som skaper et underskudd som dekkes opp via en kryssubidiering.

Neeb, Morten
– Vi vil synliggjøre hva Telenor driver med. I dag er det ingen reel konkurranse når Telenor Privat tilbyr priser lokaltelefoni som ligger under hva vi gjennom samtrafikkavtalen må betale, sier Neeb til internettavisa Telecom.

Vil avsløre
Når Tele2 nå har bedt Konkurransetilsynet granske avtalen mellom Telenor og NBBL er dette et forsøk på å avsløre og rette oppmerksomheten mot hva som foregår.

– I forskriftene som ble vedtatt før nyttår kommer det klart frem at Telenor skal selge tjenester internt på like vilkår som til oss andre. I stedet inngår de avtaler om levering av teletjenester som innebærer et underskudd som blir dekket opp ved en kryssubsidiering, sier Neeb.

Vil be ESA se på saken
Neeb sier at Tele2 er villige til å dra denne saken så langt som det er nødvendig.

– For oss er avtalen mellom Telenor og NBBL et eksempel på hvordan Telenor bruker sin dominerende markedsposisjon til å motarbeide en reel konkurransesituasjon, sier Neeb.

Prinsipiell avklaring
– Derfor er det viktig med en generell og prinsipiell avklaring, og hvis ikke konkurransetilsynet ser alvoret i denne situasjonen vil vi be ESA foreta en vurdering og eventuelt overprøver norske myndigheter i denne saken. Hvis det ikke er mulig å oppnå like vilkår vil vi kreve tilgang til kobbernettet, sier Neeb.

Stikkord: Mobil