Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor bryter loven?

OSLO: Tele2 og Morten Neeb har nå bedt Konkurransetilsynet granske teleavtalen som er inngått mellom Telenor og NBBL. Neeb hevder at avtalen inneholder direkte konkurranseskadelige elementer, noe som er i strid med konkurranseloven.

Telenor og Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) inngikk i februar en avtale som lar 240.000 beboere i boligsammenslutninger ringe gratis for 600 kroner i året.

I tillegg gjør avtalen det mulig å oppnå opp til 25 prosent rabatt på telefonregningen.

Tele2 peker i sitt brev til Konkurransetilsynet på at avtalen mellom Telenor Privat og NBBL vil begrense konkurransen på det norske telemarkedet.

Under samtrafikkpriser
Arbeidende visestyreformann Neeb peker konkret på de rabattene som Telenor gir. Beregninger viser at i denne avtalen opererer Telenor med en pris på lokaltrafikk som ligger om lag 10 prosent under prisen på samtrafikk.

Svarfrist
Konkurransetilsynet har i sitt brev til Telenor Privat bedt om å få oversendt kopi av avtalen med begrunnelse og kommentar. Telenor har frist på seg til 25. mars for å svare på henvendelsen.
Stikkord: Mobil