Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Enhetlig IT-byråkrati

OSLO: Nå skal det bli slutt på at Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet tråkker hverandre på tærne. Nå skal de lære å samarbeide og dele oppgaver.

Sagt med mer byråkratisk språkbruk betyr det at man skal utrede en samordning mellom Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet. Utredningen som de to tilsynene selv skal lage, skal være klar 20. juni i år.

Overlapper
Bakgrunnen for oppdraget fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) er at det er overlappende kompetanse mellom de to tilsynene når det gjelder overvåkingen av konkurranseforholdene i telesektoren.

Det er ønskelig å forhindre at de to tilsynene har ulike vurderinger av problemstillinger som måtte dukke opp. I slike tilfeller kan det oppstå tvil om hva som er den offisielle konkurransepolitikken på teleområdet, melder AAD.