Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mindre overskudd for Tele Danmark

TELEGRAM: Tele Danmarks overskudd sank til i underkant av 1,7 milliarder norske kroner i 1997. Men omsetningen steg til omlag 31,5 milliarder norske kroner.

– Med en vekst i omsetningen på 24 prosent og en god vekst i resultatet før utgifter til fratredelser, har vi absolutt grunn til å være tilfredse. Vi hadde gode veksttendenser i 1997, og disse vil vi bygge videre på, sier adm. direktør Hans Munk Nielsen i en melding fra Tele Danmark.

Økt utbytte
Resultatet før avskrivninger var 10,6 milliarder norske kroner mot 9.8 milliarder kroner året før. Men konsernet hadde om lag to milliarder i utgifter i forbindelse med førtidspensjonering og frivillige avganger. Utgiftene til fratreden gjelder 2.200 medarbeidere i Tele Danmark og om lag 6.200 medarbeidere i Belgacom. Men utbyttet øker likevel fra 17 til 18 prosent.

Nye eiere
Konsernet var gjennom en omstilling i fjoråret. På eiersiden kom teleselskapet Ameritech inn som den største eieren. Konsernet økte omsetningen både utenlands og innenlands i 1997.

Antallet ansatte sank med syv prosent i løpet av året for de gamle delene av konsernet. Likevel økte antallet ansatte i selskapet totalt sett. På områdene Mobil, Bedrift, Internett, Kabel TV og Utenlandske Forretninger steg antallet nye medarbeider med 1.547 personer, heter det i en melding fra konsernet.

Fornøyd
– Omsetningen har økt på de fleste forretningsområdene. Blant annet har vi hatt en vekst i mobiltrafikken på nesten 30 prosent, sier Munk Nielsen.

Årsregnskapet for Tele Danmark ble godkjent av styret fredag.
Stikkord: Mobil