Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hæren MOBILiserer

TROMSØ: Det mobile kommunikasjonssystemet MRR, som har totalrammer på 1,8 milliarder kroner over forsvarsbudsjettet, brukes under NATO-øvelsen Strong Resolve. Dette er systemet alle har hørt om og alle i militære kretser venter på.

Arkiv
Under Nato-øvelsen brukes 24 bilmonterte MRRer av Hærens Luftvern. Forventningene til MRR har steget i pakt med de offentlige bevilgningene til kommunikasjonssystemet. Nå foregår uttestinger i realistisk miljø. Forsvaret får dermed en indikasjon på om investeringene på 1,8 milliarder kroner er berettiget.

Melder mangler
– MRR skal fylle tre roller, derav navnet Multi Role Radio. Kommunikasjonssystemet skal fungere som mobiltilknytning, nettradio og dataradio, sier MRR-ekspert og løytnant Harry Aure.

– Ikke alle funksjoner i kommunikasjonssystemet er på plass. Oppgaven til de som bruker de utplasserte MRRene under øvelsen er å melde alle feil og mangler vi opplever, sier Aure.

MRR fungerer
Befalet i Hærens Luftvern har gjennomgått kurs i bruk av MRR, men opplæring av fotfolket er ikke satt igang enda. Mange av de menige og repetisjonssoldatene etterlyste mer opplæring.

Systemet viste seg å fungere. De aller fleste enheter som hadde MRR-tilknytning hadde kommunikasjonsmulighet. Det kunne Telecom Revy ved selvsyn konstatere på skjermen i kommandosentralen.

Hva er MRR?
Multi Role Radio-system er et helt nytt kommunikasjonskonsept beregnet til militære formål. Systemet skal gi mulighet for både tale og X.25 pakkesvitsjet datakommunikasjon.

All intelligens sitter i de mobile apparatene. Dette gjør at hver enhet kan fungere som sin egen basestasjon og rute signaler til øvrige radioer. Dette gjør systemet mindre sårbart for jamming.

Gir mobilt forsvar.
Kommunikasjon kan for eksempel foregå direkte mellom radarer og kanonstillinger. Dersom det er et fjell eller en bakketopp mellom de militære enhetene, kan kommunikasjonen foregå via andre radioer som er innefor dekning.

Et slikt fleksibelt nett gir helt andre muligheter til et mobilt forsvar enn tidligere. Logistikkfunksjonen blir vesentlig forenklet, samtidig som det gir mulighet til å utnytte anskaffet materiell på en god og kosteffektiv måte.

Lave frekvenser
MRR radioer har mulighet for frekvenshopping og opererer mellom 30 og 88 MHz-båndet. Dette er et meget lavt frekvensområde, noe som gir bedre dekning enn systemer som opererer i høyere frekvensområder.

Det er utviklet flere typer radioer, til bærbart bruk og til fastmontering i militære kjøretøyer. Sendestyrken er på fem Watt for de mobile apparatene og 50 Watt for de fastmonterte. Under øvelsen Strong Resolve brukes fastmonterte apparater.
Stikkord: Mobil