Hopp til navigasjon Hopp til innhold

10 % med handel på nett

INTERLAKEN: 10 prosent av bedriftene i OECD-landene bruker i dag Internett aktivt i sin næringsvirksomhet. Det viser tall Richard B. Anderson (bildet) i IBM Network Services kunne legge frem på Net Events i Interlaken.

Andersson, Rickard
– Hver sjette måned de siste par årene har vi undersøkt omlag 4000 bedrifter i 16 land. Vi spør dem om hva de bruker Internett til, og hvordan utviklingen er. Det vi har opplevd er at de fleste bedriftene går gjennom tre faser og at utviklingen er forskjellig når man ser det internt i forhold til ekstern, sier Anderson.

Faser
Først kommer det IBM har valgt å kalle oppdagelsesfasen, der flertallet av bedriftene befinner seg i dag.

– Det viktigste i denne fasen er at e-post tas i bruk. Samtidig har 50 prosent av alle bedriftene i undersøkelsen en eller annen form for tilstedeværelse på nettet, vanligvis en statisk web-site som brukes som utstillingsvindu for bedriften, sier Anderson.

35% samarbeider
Deretter kommer samarbeidsfasen, eller kundetjenestefasen, hvor IBM mener at 35 prosent av bedriftene i dag befinner seg. Internt betyr dette at prosjekter integreres med eksisterende informasjon, slik at Internett brukes for å utvikle nye samarbeidsformer blant de ansatte.

– Eksternt er dette fasen hvor man tar i bruk nettet for å bedre forholdet mellom kunder og bedrift, sier Anderson. Et eksempel er det flyselskapene gjør når det blir mulig å kjøpe billetter eller reservere seteplass via nettet. I IBM kaller vi det også Integrasjonsfasen.

Inntekter fra nett?
Men dette er fremdeles ikke Internettbasert forretningsvirksomhet, mener IBM. Denne starter først når Internett benyttes for å endre måten virksomheten drives på. Det første steg i så måte er når Extranett tas i bruk. På dette tidspunkt begynner bedriftene å koble seg opp mot sine leverandører eller distributører og dermed endrer hele sin logistikk og ordrebehandling.

– I dag er omlag 25 prosent av bedriftene på dette nivået. Derfra er det et kort steg til det vi i IBM oppfatter som det foreløpig siste skrittet i denne utviklingen, når vi når det vi kaller e-commerce, handel over nettet.

Handelskanal
– Dette skjer når de faktiske transaksjonene, kjøp og salg, skjer over nettet. Om lag 10 prosent av selskapene i vår undersøkelse er nå kommet til dette nivået. Vi er altså ikke kommet særlig langt på dette området, men likevel lengre enn de fleste vet om: E- business er i ferd med å bli virkelighet, sier IBMs Richard Anderson.