Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Supernett i de 1000 hjem

OSLO. Nå skal vi alle om et par år kunne surfe på Internett uten ventetid. For torsdag ga Stortingets samferdselskomite sin støtte til å bygge ut bredbåndsteknologi for de tusen hjem.

Samferdselskomiteen pålegger Regjeringen innen våren 1999 å ha en plan for forsert utbygging av ”framtidsrettede bånd og linjer av tilstrekkelig bredde og kapasitet”. Dette for at både husstander og næringsvirksomhet skal kunne ta i bruk det komiteen kaller ”stadig nye kommunikasjonsmuligheter”.

Vedtaket kom i forbindelse med behandlingen av St. meld. Nr. 17 (1997-98) ”Om Telenor sin virksomhet”.

Mot regjeringen
Høyre og Sosialistisk Venstreparti sikret flertall for Arbeiderpartiets (AP) forslag – som regjeringspartiene var mot.

Vedtaket tar riktignok ikke stilling til om teknologien som skal velges er ATM, ADSL eller andre. Det viktigste er at Ola Nordmann skal får sin nasjonale elektroniske motorvei.

– Distriktsvennlig
– AP ser det som et mål at utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologien skal bidra til en positiv utvikling av norsk næringsliv og reduserer avstandene i distriktene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Når planen foreligger skal det også bli fremlagt en vurdering av ulike finansierings- og driftsformer, heter det i vedtaket.