Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor får to milliarder

OSLO: Telenor får høyst sannsynlig økt sin egenkapital med to milliard kroner av Stortinget torsdag. Men mindretallet øker presset med krav om delprivatisering.

I dag vil et flertall på Stortinget bevilge to milliarder. kroner i økt egenkapital til Telenor. Men Høyre og Fremskrittspartiet synes tiden er overmoden for delprivatisering – noe Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har vært i mot.

Vente-forslag
Regjeringen har i Stortingsproposisjon nr. 33 (1997-98) om
kapitalutvidelse i Telenor foreslått to milliarder kroner.

Telenor ba selv om tre mrd. kroner. I følge Arbeiderbladet vil sentrumsregjeringen vente med å vurdere delprivatisering når Telenor neste gang kommer med forespørsel om utvidelse av aksjekapitalen.

Og det kan skje raskt – for Tormod Hermansen signaliserte ved lanseringen av årsresultatet tidligere denne måneden at Telenor ønsker en ytterligere økning på 2,5 mrd. kroner.

De blå støtter
Fremskrittspartiet og Høyre vil subsidiært kunne støtte et slikt vente-forslag fra regjeringens side.

Samferdselsdepartementet tilrår den nye egenkapitalen blir fordelt med 60 prosent til aksjekapital og 40 prosent til reservefond.

I 1996 styrket Stortinget Telenors egenkapital med to mrd. ved konvertering av gjeld til egenkapital.