Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Superraskt fra Alcatel

HANNOVER: Alcatel lanserte onsdag en superrask ATM-svitsj som vil bidra til å øke overføringskapasiteten i kombinerte tale- og datanett til 1 terabit eller mer per sekund.

Det var president Jo Cornu i Alcatel som i dag kunne lansere verdens første svitsj med en kapasitet på over 1 Terabit/s.

Telebrukere som akkurat har vent seg til tanken på at hastighetene på televerdens Ferrarier angis i gigabyte per sekund (Gbit/s), må dermed lære seg å tenke nytt.

ATM
Alcatel 1000 BBX er beregnet for ATM-baserte stamnett, og vil kunne kombinere tale- og datatrafikk i samme nettet.

– Datatrafikken vil i år 2001 kreve like stor kapasitet i nettet som taletrafikken. Dette skyldes ikke minst den eksplosive økningen i internettrafikken. Dagens lansering er et svar på teleoperatørenes etterspørsel etter en ny generasjon svitsjer med høyere kapasitet og som samtidig har en arkitektur som tillater en samtidig, fleksibel utnyttelse av nettet, avhengig av variasjonene i trafikken, sa Cornu.

Mangedoblet kapasitet
På talesiden vil svitsjen ha en kapasitet som er åtte ganger så stor som dagens.

Svitsjen vil har SDH-grensesnitt mot inntil 1.000 STM-1 linjer.

På datasiden vil svitsjen ha et multiprotokoll grensesnitt.