Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tele-krangel i media

OSLO: Tirsdag avsa Oslo byrett kjennelse i saken mellom Teletopia og Telenor. Men partene krangler videre i media i påvente av en avgjørelse i spørsmålet om erstatning på 45 mill. kroner til Teletopia.

Begge parter tar i sine pressemeldinger den første kjennelsen fra byretten til inntekt for egen sak. Teletopia hevder de vant. Telenor på sin side hevder de fikk rettslig medhold på vesentlige punkter.

Begge må gi
Men det er at et faktum at Oslo byrett har pålagt begge parter å gi noe gjennom sin kjennelse. Telenor må levere 40 linjer (teletilknytninger) til Teletopia. Sistnevnte part ville ha disse gratis, men pålegges å betale 108.420 kroner til Telenor. Telenor brøt kontrakten fordi de ville ha mer, prinsipielt sett samme vilkår som andre konkurrenter.

Erstatning senere
Men retten har ennå ikke tatt stilling til Teletopias påstand om erstatning på 45 millioner kroner fra Telenor for at de brøt kontrakten. Denne saken kommer opp senere i år. Begge parter hevder at den første kjennelsen gir dem gode kort i neste runde.

Vi vinner 1
– Byretten har allerede gitt Telenor medhold i at Teletopia må betale det samme som selskapets konkurrenter for tilgang til og for bruk av Telenors nett. Etter Telenors skjønn indikerer dette også at Teletopias betydelige erstatningskrav hviler på et sviktende grunnlag, sier konserndirektør Magnus Dokset i en melding fra Telenor.

Vi vinner 2
– Denne kjennelsen er også viktig for oss i forbindelse med det søksmål som parallelt behandles for Oslo byrett, der vi foreløpig har krevet 45 mill. kroner i erstatning. Derfor er det meget viktig at Oslo byrett allerede nå har konstatert at Telenor har misligholdt sin forpliktelse til å levere nødvendig linjekapasitet til oss, sier adm. direktør Robert Hercz i en melding fra Teletopia.
Stikkord: Mobil