Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Først Cebit, så verden

BERGEN: Norsk programvareindustri må slite verre enn kolleger i Sverige og Danmark for å oppnå internasjonal suksess, fordi norske selskaper har færre eksportbedrifter i hjemmemarkedet som kan “ta dem med ut”.

CeBit-98
Det er Trond Heier, formann i Programvareindustriens Forening (PROFF), og direktør for internasjonale markeder i Software Innovation som sier dette. De 70 medlemmene i PROFF har rundt 2.100 ansatte og en samlet omsetning på 2,7 milliarder kroner. Noen eksportstatistikk finnes ikke.

I posisjon
Heier vil ikke svartmale sjansene til norske programvareselskaper på det internasjonale markedet. Flere norske programvareselskaper er nå i posisjon for å få internasjonalt gjennomslag. Særlig gjelder dette endel mellomstore bedrifter. For dem er deltakelsen på Cebit et viktig skritt på veien.

Å lykkes internasjonalt er avgjørende for suksess i programvareindustrien. Men for å lykkes i eksportmarkedene må man ha tilgang til markeder, mener Heier. Selv drar han til Cebit for å presentere standardløsninger for salg- og markedsstøtte, dokumenthåndtering og arbeidsflyt.

Halvparten eksport
En vellykket eksportbedrift har minst halvparten av inntektene sine fra utlandet, slik formannen i Programvareindustriens Forening ser det.

Svensk programvareindustri vil i år eksportere for 2,3 milliarder kroner.