Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Til felts mot telekaos

TELEGRAM: Forbrukerrådet vil ha et mer oversiktlig telemarked. For å oppnå dette vil de ha mer forståelige tariffer, en felles klagenemd for alle teleoperatørene og bedre muligheter for kundene til å organisere seg.

– Telemarkedet bærer preg av uoversiktlighet og det trengs en opprydding, sier leder Anne-Lise Bakken i Forbrukerrådet til NTB.

Rådet går også inn for å skille ut nettdelen av Telenor i et eget selvstendig selskap som skal tilby linjeleie på ikke-diskriminerende vilkår til alle aktører som vil etablere seg på det norske telemarkedet.

Likeledes vil Forbrukerrådet ha fjernet prefikssystemet.

Monopol
Bakken tror kravene vil være vanskelig å fordøye for Telenor.
– Etter å ha vært i en monopolsituasjon, har Telenor kontroll med så mye av infrastrukturen i telemarkedet at det er grunn til å frykte at denne posisjonen utnyttes for å hindre nye aktører adgang til markedet, sier Bakken til NTB.

Markedsregulering
Forbrukerrådet mener telemarkedet bør reguleres på samme måte som det gjelder for kraftmarkedet.

Andre krav fra Forbrukerrådet er at nummeropplysningen må ut på anbud og at telefonkatalogen skal være tilgjengelig gratis på Internett.
Stikkord: Mobil