Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor ut til IT-folket

OSLO: Knapphet på IT-kompetanse er en av Telenors største utfordringer de kommende år. Og når ikke hele IT-folket kommer til Telenor, satser den norske telegiganten på å utnytte kompetansen der den allerede er. – Ikke alt og alle kommer til oss sier Oddvar Hesjedal (bildet) i Telenor FoU.

Hesjedahl
Åtte kompetansesentre, fra Tromsø i nord til Agder i sør, er i ferd med å bygges opp. Flere er allerede godt etablerte forsknings- og utviklingsmiljøer.

Kompetansetilgang
– Hvis vi skal ha tilgang på den kompetansen vi ønsker må vi ta tak i den der den er. Ikke alt og alle kommer til oss. Derfor vil vi utvikle disse åtte regionale kraftsentrene, sier Oddvar Hesjedal, administrerende direktør i Telenor FoU.

Utviklingen av kompetansesentrene skjer i samarbeid med både akademiske miljøer og næringslivet.

Fra nord til sør
I Tromsø er om lag 25 ansatte på plass. Bodø har 70 som jobber innen IT og utvikling. 20 er lokalisert i Trondheim i tilknytning til Sintef og universitetsmiljøet. I Bergen er hele 100 ansatt på IT-siden. På Lillehammer jobber 60 med IT og utvikling. Oslo/Kjeller-miljøet teller hele 500 ansatte.

I Agder og i Stavanger er man under etablering. Telenor er for tiden ute og søker etter ledere for disse miljøene.

Stabilitet viktig
– Er denne regionale satsingen et forsøk på å tekkes sentrumsregjeringens distriktspolitikk – med tanke på IT-satsing i utkant-Norge?

– Det skal jeg ikke ha uttalt meg om. Men Telenor har satset på enkelte av disse sentrene i 10-15 år nå. Det viktigste for oss har vært å ha tilgang på stabil arbeidskraft. På sikt håper vi på å utnytte de enkelte sentrenes spesialiteter, sier Hesjedal.

Fornebu ikke avklart
Selv om det Telenor skal etablere seg på Fornebu, vil en del av Telenor FoU fortsatt være på kjeller, ifølge Hesjedal. Det er ikke bestemt hvor mange som vil havne på Fornebu av de 500 ansatte som utgjør kompetansesentre i Oslo og på Kjeller.
Stikkord: Mobil