Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NBBL refser Dørum

OSLO: – Samferdselsminister Odd Einar Dørum har ikke fulgt med i timen. Direktør Sverre Bugge (bildet) i NBBL gir refs for at departementet ikke har klart å ivareta beboernes rett til å eie kabelnettet i eget hus.

Sommerlund, Arnt Telecom
Direktøren i Norges boligbyggelag (NBBL) savner paragrafen som skulle sikre beboere rett til å eie sine egne kabelnett. Sverre Bugge kritiserer Odd Einar Dørum for ikke å ha fulgt opp gjentatte innstillinger fra samferdselskomiteen.

– Departementet tunghørt
– Jeg er forbauset over den departementale ”tunghørthet” og over at Dørum ikke klarte å følge med i timen. Dette begynner å ligne en farse, sa Bugge på en konferanse mandag i regi av Forbrukerrådet.

Støtte fra komiteen
Bugge viser til to innstillinger fra samferdselskomiteen som støtter NBBLs krav om å eie egne kabelnett.

Tidligere ivaretok de midlertidige forskriftene (paragraf 10) beboernes rett til selv å eie kabelnettet. I den nye forskriften om offentlig telenett og offentlig teletjeneste, som trådte i kraft fra nyttår i år, er paragrafen borte, hevder NBBL.

”Frihetsbrev”
– Det er viktig at forbrukernes rettigheter sikres. Derfor vil vi utfordre Forbrukerrådet til å forlange et ”frihetsbrev” om at beboere selv skal kunne eie kabelnettet i eget hus. Kabelnettene må også være åpne for konkurranse, sa Bugge.

Anne Lise Bakken, leder i Forbrukerrådet, var avventende:
– I prinsippet høres ”frihetsbrevet” fornuftig ut. Men det er viktig å spørre seg om hva jeg som forbruker kan tjene på det. Og det er ikke like klart.