Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-Fornebu får konkurranse

OSLO: En næringspark i Trøndelag etter modell av IT-Fornebu er nå under planlegging. Sekretariatsleder Per Morten Vigtel (bildet) i Norsk Investorforum, som også er initiativtager til IT-Fornebu prosjektet, sier han allerede er i dialog med fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag for å få realisert prosjektet ”IT-Værnes”.

Vigtel, Per Morten
Vigtel sier til ukeavisa Telecom Revy at “IT-Værnes” kun er et prosjektnavn. Hvor næringsparken skal ligge må trønderne bestemme selv.

Nyskapende
– Trøndelags store svakhet er at de har stor kunnskap, men liten nyskapning. Det er derfor viktig at denne næringsparken blir en kombinasjon av næringsliv, forskning og utdanning. Jeg er også veldig opptatt av at private investorer kommer med i en slik nyskapingsprosess, sier Vigtel.

Ifølge Vigtel har Nord og Sør-Trøndelag laget en hvitbok om næringslivsutvikling i Trøndelag. Han mener imidlertid at denne hvitboka foreløpig er lite operativ. Han foreslår derfor at de også inviterer private investorer i en styringsgruppe for å se hvordan ideene som er der kan kommersialiseres.

Synergieffekt
– Det finnes mange interessante aktører i Trøndelag som det ville ha vært flott å knytte opp mot kompetansen i NTNU-miljøet. Sintef, Statoil, Norske Skog og Telenor vil kunne være aktuelle bedrifter i en midtnorsk kunnskapspark, sier Vigtel til Adresseavisen.

Ifølge sekretariatslederen er allerede Statoil og Sintef i dialog med Norsk Investorforum for å bli med i IT-satsningen på Fornebu. I den trønderske næringsparken er fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag foreløpig kun med som konkrete samtalepartnere.

Private investorer
Vigtel understreker betydningen av at private investorer er i førersetene i slike prosjekter.

– Det er også den bærende ideen i Fornebu-prosjektet at private går inn. Av de sju som er med på IT-Fornebu er kun Telenor offentlig eid, understreker han.

Skeptisk
– Jeg ser ikke helt behovet for et “IT-Værnes” når vi allerede har Leiv Eriksson-senteret i Trondheim. Jeg tror det vil være bedre å konsentrere seg om det som allerede finnes her, sier direktør Gunnar Sand i Sintef til Adresseavisen. Planene om et nytt trøndersk kunnskaps- og næringssenter er helt nye for ham. Men han stiller seg langt fra fremmed til Vigtels tanker.

– Vi vil være med på IT-Fornebu fordi det ser ut til å bli en interessant møteplass. Hvis det blir en tilsvarende samling av spennende næringsliv og kompetanse i Trøndelag, kan det selvfølgelig også være aktuelt for oss, sier Sand.