Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fastnett kan skilles ut

OSLO: Leder Anne Lise Bakken (bildet) og Forbrukerrådet (FR) anbefaler at det vurderes å skille ut nettdelen fra Telenor til et eget selvstendig selskap. Konkurransetilsynet er tvilende.

Sommerlund, Arnt Telecom
Forbrukerrådet mener at Telenor har kontroll med så mye av infrastrukturen i telemarkedet at det er grunn til å frykte at denne posisjonen utnyttes for å hindre adgang til markedet for nye aktører. Dette hevder FR i et dokument som mandag ble lagt fram på konferansen om liberalisering av telemarkedet.

Bare vurdering
Men FR ber bare om en vurdering. For Anne Lise Bakken ser flere farer ved å skille ut fastnettet i eget selskap – der nettet skal være åpent til leie for alle aktører.

– Jeg ser en fare i at nye aktører kommer inn for å skumme markedet – og ikke er med på å sikre teletilknytningen i de ytterste grisgrendte strøk. Men det er heller ingen løsning at Telenor skal sitte med bukta og begge endene, sa Bakken.

Konkurransetilsynet tviler
Konkurransetilsynet (KT) er mer tvilende til om det er riktig å skille Telenors fastnett ut i et eget selskap.

– Det er mulig å skille ut fastnettet i en egen del. Men jeg er i tvil riktigheten av å gjøre organisatoriske tiltak på kort sikt, som konkurransen kan ordne på lengre sikt, sa direktør Einar Hope i KT.

Telenor advarer
Konserndirektør Magnus Dokset advarte mot en ensidig norsk åpning av fastnettet, hvis det ikke skjedde tilsvarende i andre europeiske land.
Stikkord: Mobil