Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tetra for nødmelding

BERGEN: – Ambulanse, brann og politi vil høyst sannsynlig ha et felles, lukket nødmeldingsnett basert på Tetra innen år 2005, sier koordinator Ole Hafnor i Justisdepartementet til internettavisen Telecom.

Et nytt nødmeldingsnettverk må være landsdekkende, like ut til den ytterste nakne øy i Finmark og i Sogn og Fjordane.

Avhengig av hvor mange basestasjoner som behøves, vil etableringen kreve investeringer på mellom 800 millioner og to milliarder kroner.

Regjeringen
Det blir nå utlyst en prosjektlederstilling som i samarbeid med de tre nødmeldingsetatene, og med involverte departement, skal utrede alle relevante spørsmål i tilknytning til etableringen av det landsdekkende, digitale tetranettverket.

Målsettingen er å ha klar et forslag som kan framlegges for Regjeringen om 1 – 2 år.

Forsvaret?
Hvorvidt andre instanser også skal kunne benytte det planlagte radionettverket, er et av de spørsmålene som skal avklares. Forsvaret kan i så fall være en aktuell bruker.

NVE og sivilforsvaret er også aktuelle.

– Vi blir nødt til å avveie kostnadsspørsmålet mot kapasitetsbehovet. Nettet må ikke få så mange brukere at vi risikerer at nødmeldingene ikke kommer gjennom i en krisesituasjon, sier Hafnor til internettavisa Telecom.

Tetra
At nødmeldingstjenestenes nye nettverk vil bli basert på tetra, ligger i kortene etter at konsulentselskapet Teleplan anbefalte denne teknologien i et forprosjekt for noen år siden.