Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Teleoperatører slipper med registrering

TELEGRAM: Operatører som tilbyr teletjenester i Norge slipper unna konsesjon dersom de ikke har 25 prosent av markedet. Det blir ikke innført allmenn konsesjonsplikt for selskaper som tilbyr teletjenester i Norge.

Flertallet i Odelstinget sluttet seg torsdag til regjeringens forslag om at bare selskaper som har en sterk markedsstilling, skal ha konsesjon, melder NRKs Alltid Nyheter.

I praksis betyr det at bare operatører som har mer enn 25 prosent av markedet vil være pliktig til å søke konsesjon. Dette kan faktisk bety at selskap kan slippe konsesjon i deler av landet, men være pliktig i andre. Konsesjonen kan for eksempel medføre at en operatør blir nødt til å bygge ut en tjeneste, selv om den i seg selv ikke er regningssvarende.

Sikre like vilkår
For å sikre like konkurransevilkår er det forutsatt i utgangspunktet at merkostnader knyttet til samfunnspålegg enten blir dekket av det offentlige eller fellesfinansierte av aktørene i markedet.

Regjeringa har lovet at den vil vurdere en ordning med aktørfinansiering av de pålagte landsdekkende tjenestene i 1998 for eventuell innføring fra 1999.
Stikkord: Mobil