Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-park bør bli stiftelse

BERGEN: IT-park Flesland bør etableres som en egen stiftelse. Diskusjonen om fysisk lokalisering, størrelse og investeringsbehov utsettes. Dette er noen av konklusjonene i rapporten som styringsgruppen for IT-park Flesland nå finpusser.

Det er kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i Bergen som opplyser dette til internettavisa Telecom.

Det er Bergen kommune som bør stå som pådriver for etableringen av en IT-stiftelse for Vestlandet. Stiftelsen bør være en realitet innen 2 – 3 måneder, og bør favne flest mulig. Både kommuner, offentlige instanser, privat næringsliv og forskning og utdanning bør derfor inviteres til å være med.

– Om planene skal lykkes, avhenger av om vi klarer å få til et samspill mellom næringslivet, forskning og utdanning, sier kommunalråden.

Lokalisering
Mange hadde ventet at rapporten styringsgruppen nå legger fram ville ha inneholdt svaret på konkrete spørsmål som stedvalg, størrelse og investeringsbehov. Det er ikke tilfelle. Styringsgruppen fastslår bare at en framtidig IT-park bør ligge på Flesland.

– Dette er ikke det riktige tidspunktet til å fastslå slike detaljer, sier Strøm-Erichsen. Hun kan heller ikke si noe om når det eventuelt vil bli avgjort.

Motstand
Etter det internettavisen Telecom har forstått, har styringsgruppen møtt endel motstand synet på framtidig lokalisering. Sterkest er motstanden på politisk hold, og innen forskning og utdanning. Dette er trolig noe av forklaringen på at styringsgruppen har utsatt lokaliseringsspørsmålet.

En realisering av planene om en virtuell IT-park i tilknytning til den fysisk, bestående av et nettverk av bedrifter og institusjoner som kommuniserer via et superraskt bredbåndsnett, vil trolig likevel kunne sikre medvirkning fra dem som ikke ønsker å flytte til Sandsli/Kokstad-området.

– IT-miljøet i Bergen er såpass lite at alle må spille på lag, skal vi klare å profilere det i nasjonal sammenheng, sier kommunalråden.

Næringslivet vil
– Det er næringslivet som har bestemt at parken må holde til på Kokstad. Her holder alle de store selskapene som Nera, og Bergen Data Consulting til. Det gjør også store brukermiljøer som Statoil, Norsk Hydro og Den norske Bank. Telenor og PMS Norden står i ferd med å flytte hit opp, sier Strøm-Erichsen til internettavisa Telecom.

Kommunalråden anbefaler nå alle IT-bedrifter som ønsker å etablere seg i Bergensområdet om å slå seg til på Sandsli/Kokstad.