Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Investerte 8,8 milliarder i fjor

OSLO: Telenor-konsernets samlede investeringer var i 1997 på 8.850 millioner kroner. Dette er en økning på omlag 3.300 millioner kroner fra 1996. Antall ansatte i Telenor økte i fjor med 1.500 og er nå på 19.650.

Av investeringene knytter 4.630 millioner kroner seg til aktivitet i Norge og 4.220 millioner kroner utenfor Norge, melder Telenor i forbindelse med fremleggelsen av åresresultatet for 1997.

I 1996 var tilsvarende investeringstall 4.300 millioner kroner i Norge og 1.250 millioner kroner utenfor Norge.

Investerte 2,4 milliarder i Norge
I Norge har Telenor investert 2.400 millioner kroner i utvikling av det faste telenettet, som nå er 100 prosent digitalisert.

De største investeringene utenfor Norge er knyttet til mobilrelatert virksomhet med om lag 1.800 millioner kroner og
satellittrelatert virksomhet med 1 milliard kroner.

Hermansen sjef for stadig flere
Antall årsverk i Telenor-konsernet økte med ca 1.500 til 19.650 i 1997.

Veksten fordeler seg med om lag 600 i Norge og 900 i utlandet, melder Telenor.