Jørgensen, Øystein.gif

Annonse


Nordlandsdata utvider

Jørgensen, Øystein.gif– Primært ønsker vi å utvide gjennom oppkjøp av allerede eksisterende databedrifter. Der dette ikke lar seg gjøre, vil vi etablere egne bedrifter, sier Jørgensen.

NordlandsData er 100 prosent eid av Nordlandsbanken. Banken er villige til å gå inn med nødvendig kapital til oppkjøp og nyetableringer. På kartet står etableringer i Mo i Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen, Lofoten, Narvik, Harstad og i Alta eller Hammerfest.

Spesialisering
– Fellesnevneren for samtlige kontorer vil være at de har kompetanse til oppbygging av datanettverk. I tillegg ønsker vi at samtlige kontorer skal sitte med spesialkompetanse på hvert sitt område.

– En årsak til ønsket om ekspansjon er at vi har hatt suksess med oppkjøp av iFront i Tromsø, som etter oppkjøpet skiftet navn til TromsData. Her har bedriften vokst fra 7 til 17 ansatte på kort tid, sier Jørgensen.

Annonse


Spesialister
– TromsData er Internett- og Intranett-spesialister og utfører oppdrag som blant annet er innhentet i Bodø. Vi ønsker å bygge videre på modellen slik at hvert kontor får sin spesialistfunksjon, sier Jørgensen.

Større volum
– Resten av kontorene kan trekke veksler på og ta på seg oppdrag som igjen kanaliseres til spesialisten. Dette gjør at de lokale kontorene fungerer som koordinerende ledd og blir en del av det totale markedsapparatet til bedriften.

– Hver spesialist får dermed tilstrekkelig volum på sine oppdrag, slik at arbeidsoppgavene blir interessante og utviklende, sier Jørgensen.

Nok folk
– Vi er av den grunn ikke engstelige for at vi ikke skal få tak i de rette folkene. Vår erfaring er at det finnes en mengde “utskremte” nordlendinger med god datakompetanse som ønsker å vende “hjem” til landsdelen igjen.

Annonse