Hopp til navigasjon Hopp til innhold

ElTele og EniTel i dialog

BERGEN: – Tonen i de pågående samtalene mellom ElTele og EniTel gir grunn til optimisme om en et framtidig samarbeid på telesektoren, sier konstituert direktør Ivar Erstad i ElTele Vest.

– Det synes være en gryende erkjennelse blant eierne på begge sider om at dialogen er nødvendig for å kunne forene kreftene mot vår felles konkurrent Telenor, sier Erstad til internettavisea Telecom.

Fusjon?
Hvilken form et eventuelt samarbeid vil få, er det foreløpig for tidlig å si noe om.

En fusjon kan være like realistisk – eller urealistisk – som et mindre formalisert samarbeid. Det som imidlertid synes klart, er at en eventuell avtale nødvendigvis må inngås i løpet av kort tid.

Naturlig katalysator
Karmsund Kraft, en av de tre samarbeidspartnerne i ElTele Vest, er det eneste energiselskapet som både er medlem av ElTele og EniTel.

Selskapet er derfor en naturlig katalysator når det gjelder å bane vei for et mer utstrakt samarbeid mellom de to fløyene i energileverandørenes telesatsning.
Stikkord: Mobil