Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Urent spill fra NetCom?

OSLO: Innad i Telenor ventet flere at NetCom ville avlyse pressekonferansen tirsdag. Konferansen ble oppfattet som en kommentar til pågående forhandlinger. NetCom fastholder imidlertid at pressekonferansen ikke brøt med meglingsvedtaket.

– Vi har avklart pressekonferansen med Post- og teletilsynet. Vi går ikke ut med andre opplysninger om pågående forhandlinger enn de som allerede er kjent, sier adm. direktør Gert Munthe.

– Som et børsnotert selskap er vi også pliktig til å informere markedet om hendelser som kan ha viktig økonomisk betydning, mente Munthe.

Klage til ESA
NetCom gikk tirsdag ut med to pressemeldinger. Den ene gjaldt Post- og teletilsynets vedtak om at NetCom skal ha adgang til fastlinjemarkedet. Den andre gjaldt at selskapet har klaget inn sin konkurrent Telenor for angivelig misbruk av sin markedsposisjon til EFTAs kontrollorgan ESA.

Munthe regner med at det kan ta mer enn et år å få klagen behandlet.

Trafikk via Sverige
NetCom klager blant annet på at Telenor sender trafikk fra sine fastlinjeabonnenter til NetCom via Sverige. Dette mener NetCom er et kontraktsbrudd, og at det gir kundene et dårligere produkt i og med at nummervisningen forsvinner.
Stikkord: Mobil