Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Svakere telekom-vekst

OSLO: Det europeiske IT- og kommunikasjonsmarkedet vokste i fjor med 8 prosent til 2900 milliarder kroner. Veksttakten innen telekom er fallende.

Det europeiske IT og kommunikasjonsmarkedet preges av rask vekst innen IT, men synkende telekom-vekst, til tross for voksende mobilkommunikasjon. Veksten i Europa er sterkere enn i Japan, og nesten like kraftig som i USA.

USA og Europa står for henholdsvis 35 og 30 prosent av verdens IT- og telekom-marked. Innen IT står amerikanerne for hele 42 prosent.

EU-institutt
Opplysningene kommer fra European Information Technology Observatory group (EITO) i Wien, som er finansiert av IT-produsentene i organisasjonen Eurobit, bransjeforeningen European Telecommunications and Professional Electronics Industry, Deutsche Telecom og Telecom Italia. EITO har tett samarbeid med sentrale EU- og OECD-organer.

Konsulentvekst innen IT
EITO regner med at det europeiske IT-markedet vil vokse med 9,1 prosent i år og 9,6 prosent neste år. De sterkeste vekstområdene er tjenester og programvare:

Konsulenttjenester og outsourcing vokste med 12 prosent i fjor, og ventes å øke med 14,4 prosent i år. Salg av forskjellig utstyr ventes å vokse med 7 prosent.

Telekom-markedet faller
EITO regner med at veksten i telekom-markedet vil bli redusert fra 7,8 prosent i fjor, til 6,2 prosent neste år. I 1995 var veksten på hele 9,2 prosent. Økt konkurranse fører til fallende priser som igjen reduserer veksttakten, til tross for økende teletrafikk.

Mobiltelefoni vokser sterkt, men tradisjonelle telekom-tjenester vokser bare med 3 prosent. Salg av teleutstyr står nærmest på stedet hvil.

Svakere i Nord-Europa
Nederland, Spania og England hadde i fjor en telekom-vekst på over 10 prosent. Både Italia og Tyskland, som i fjor vokste med 6,3 prosent, ventes i år å øke med henholdsvis 8,4 og 7,3 prosent. EITO tror at telekom-veksten i 1998 vil være sterkest i Sør-Europa.