Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetCom anklager Telenor

OSLO: NetCom har klaget Telenor inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for brudd på EØS-avtalen. NetCom ønsker konkurranse på like vilkår, men hevder at Telenor på en rekke områder misbruker sin dominerende markedsposisjon.

Det er tre områder som NetCom ber ESA vurdere:

– Telenor har nektet NetCom adgang til fastlinje-markedet. Telenor har nektet å iverksette NetComs tildelte prefiks (1515), på tross av at det norske telemarkedet ble fullt liberalisert 1. januar i år.

Diktat?
– Telenor forsøker å diktere NetComs utsalgspris for samtaler fra Telenor som går til NetComs abonnenter. Det er prinsipielt viktig for NetCom at det er NetCom som fastsetter denne prisen. Både NetCom og Telenor ønsker at det skal bli billigere å ringe til mobiltelefon, men de prisene Telenor ønsker å fastsette nærmer seg dumpingpriser. Dermed blir NetCom holdt på en armlengdes avstand og det blir vesentlig vanskeligere for nye aktører.

Kontraktsbrudd?
– Telenor har de siste månedene sendt trafikk fra sine fastlinje-abonnenter til NetCom via utlandet (refiling), slik at samtalen hos NetCom blir registrert som en samtale fra utlandet. Dette er kontraktsbrudd, og gir NetComs abonnenter et dårligere produkt ved at nummervisningen forsvinner.

– Det norske telemarkedet har gradvis blitt deregulert, og fra 1. januar 1998 er det åpnet for konkurranse på alle områder i telesektoren, sier NetCom i en pressemelding.

– NetCom er positiv til denne utviklingen, men er opptatt av at det er konkurranse på like vilkår. Dessverre utnytter den tidligere monopolisten sin dominerende markedsposisjon slik at det ikke blir reell konkurranse. Dette svekker både NetComs og forbrukernes muligheter, heter det i meldingen.

Stikkord: Mobil