Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mangler 6000 IT-folk

TELEGRAM: Dersom veksten her til lands blir som planlagt, vil Bedrifts-Norge kunne mangle om lag 6000 IT-kandidater i løpet av 1998.

En rundspørring Dagens Næringsliv har gjort blant 22 sentrale bedrifter i Norge viser at de planlegger en vekst på 15 prosent. De vil alene ansatte 1350 IT-folk i løpet av året. Hvis disse bedriftene er representative for Norge for øvrig, vil man totalt mangle 6000 personer med IT-utdannelse i 1998.

Utdanner bare 2400
I følge tall fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet utdannes det bare rundt 2.400 IT-folk årlig i Norge. Totalt regner en med at det finnes om lag 60.000 ansatte med høyere IT-utdannelse her til lands.