blind mann

Annonse


Telenor i blinde

blind mannI 1994 startet April data et opplærings- og supportprosjekt for funksjonshemmede som ønsker utdanning og praksis i bruk av PC og nettverksløsninger. To år senere overtar Telenor virksomheten og prosjektet som blir ansett som et svært vellykket.

Til nå har 14 av i alt 16 funksjonshemmede fått jobb før de har avsluttet prosjektet.

Ønsker å delta
Flere blinde har vært i kontakt med Telenor med ønske om å delta i prosjektet, men har til nå blitt holdt utenfor.

– Jeg tviler på at det er mye som skal til for å tilrettelegge denne opplæringen også for vår gruppe, sier generalsekretær Kjell Vinje i Norges Blindeforbund.

Annonse


Bygger bro over forskjeller
– IT-kunnskap er helt avgjørende for at ikke gapet mellom den informasjon blinde har tilgang på, og den informasjon seende har tilgjengelig, skal bli for stort, sier Vinje.

En leselist som kobles til PCen gjør blinde i stand til å “lese” informasjon på Internett. Leselista har markør-henteknapper som erstatter bruk av datamus

– Internett er et glimrende kommunikasjonsverktøy også for blinde, og vi ønsker å ta del i den utviklingen som skjer innenfor dette området, sier Vinje.

Utestenger ingen
– Det er ikke riktig at vi bevisst utestenger blinde fra prosjektet, og det er beklagelig hvis det har blitt oppfattet slik av personer som har vært i kontakt med oss, sier Rune Syversen, leder for IT-support i Telenor Bedrift.

– Vårt kjerneområde er IT-kompetanse, ikke funksjonshemminger. Vi må spørre oss selv hvor mye ressurser vi skal sette inn for å få tilrettelagt opplæringen for alle typer funksjonshemming, sier Syversen.

Annonse