Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor forsømmer distriktet

TROMSØ: Mens Telenors virksomhet i Oslo øker med over 800 arbeidsplasser, mister distriktene Telenorarbeidsplasser. I Nord-Norge har 163 årsverk forsvunnet de siste to årene. Lokaliseringsutvalget for Telenor vurderes samtidig nedlagt.

Lokaliseringsutvalget ble opprettet av Stortinget for fem år siden for å kontrollere at sentraliseringen i Telenor ikke gikk ut over arbeidsplassene i distriktene.

Leder for utvalget, fylkesmann Leif Haraldseth, mener at utvalget bør legges ned. Dette begrunner han med utviklingen i Telenor. Bedriften har nå kommet over i en ny styringsmodell. Her passer ikke stortingsoppnevnte utvalg.

Politikerne vil styre
Lokaliseringsutvalget oppnevnt i forkant av at Telenor ble et AS. Departementet vurderer nå om lokaliseringsutvalget skal legges ned, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Toril Skogsholm til NRKs lokalsending for Nord-Norge.

– Mye taler for at det er andre måter å sikre distriktsprofilen på enn gjennom et slikt utvalg, sier Skogsholm.

– En god del av de nye arbeidsplassene i Oslo-området skyldes oppkjøp av andre bedrifter. Det er dessuten behov for en annen type arbeidskraft i Telenor enn tidligere. Men vi ønsker ikke at arbeidsplasser flyttes fra distriktene til Oslo, sier hun.

Telemeldingen
– Gjennom den nylig framlagte Stortingsmeldingen om Telenors virksomhet prøver regjeringen å vektlegge distriktsprofilen.

– Telenor skal rapportere utviklingen av arbeidsplasser innen konsernet annet hvert år direkte til Stortinget. Departementet skal jevnlig motta rapporter om hvor ulike arbeidsplasser lokaliseres, sier statssekretær Toril Skogsholm.
Stikkord: Mobil