Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sybase vil samle tele-data

OSLO: Databaseselskapet Sybase Norge regner med å få jobben med å lage en løsning for å hente data fra Telenors forskjellige databaser og presentere dem på en fornuftig måte for service-personellet. Målet er bedre service og nye tilbud.

Det er Sybase’ liknende oppdrag for Deutsche Telekom som er den viktigste grunnen til at Sybase Norge mener å ha et forsprang på konkurrentene om denne Telenor-jobben.

Etter å ha brukt 100 millioner US dollar i ett år, ga Deutsche Telekom opp IBMs forsøk på å skaffe en fornuftig dataløsning. Sybase fikk jobben og brukte tre måneder og 13 millioner dollar på å gi telefonoperatørene et effektivt verktøy.

Relevant referanse
– En av fordelene våre er at Telenor på mange måter har samme problemstillinger som Deutsche Telekom. Vår løsning der er derfor en meget relevant referanse, sier Sybase Norges Telenor-ansvarlige Richard Gulbrandsen.

Motivasjonen for å få enklere håndtering av kundedata er å kjapt kunne lansere nye tilbud til kundene i et mer konkurranseutsatt marked. I den sammenhengen er ett av målene for prosjektet både i Tyskland og Norge å berede grunnen for at kunder skal kunne benytte web-løsninger for å håndtere sitt kundeforhold.

Felles grensesnitt
Problemet for Deutsche Telekom var at de som sitter på kundestøtte måtte bla seg gjennom et utall skjermbilder, samt logge seg på til tider seks forskjellige systemer for å hente ut de data de trengte. Ved hjelp av middelvare-løsningene kalt DirectConnect og OmniConnect fra Sybase, skapes et felles skjermbilde, der dataene hentes opp.

Systemet henter først i løpet av 1-2 sekunder frem de mest viktige dataene om kunden ut fra telefonnummeret det ringes fra. Mens samtalen innledes hentes de resterende dataene fra basene opp i løpet av 30 sekunder til 1,5 minutter. Tidsgevinsten skriver seg fra at brukeren slipper å logge seg på de forskjellige systemene, i tillegg til at dataene selvsagt blir presentert på en ensartet måte.

200 brukere
Gulbrandsen forteller at Telenor vil ha omlag 200 brukere på systemet. I det mer eller mindre parallelle systemet i Tyskland jobber nå 20.000 mennesker. Han ønsker ikke å si noe om hvor stor kontrakten med Telenor kan bli dersom Sybase får fast fisk når avgjørelsen faller i løpet av tredje kvartal.

Planen er at systemet skal være i drift 1. januar 1999. Det er liten tvil om at Sybase Norge oppfatter prosjektet som viktig. Databaseselskapet har seks-sju personer engasjert i arbeidet med å lage et system som samordner data fra de forskjellige databasene i ett felles brukergrensesnitt.