Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU vil regulere Internett

STOCKHOLM: EU vil ha global regulering av elektronisk handel via Internett. Og EU-kommisjonen har det travelt. De kappekledde menn vil ha møter på høyeste nivå mellom verdens land og ferdige avtaler allerede i 1999.

EU-landene fikk kommisjonens forslag i begynnelsen av februar. Det er ventet at medlemslandene gir klarsignal for initiativet.

EU vil ganske enkelt samle de viktige industrilandene, liste opp problemene og bli enige om en felles modell for å løse alle problemer knyttet til handel på og via Internett.

Maktkamp?
I ytterste konsekvens handler EUs initiativ naturligvis også om den politiske makten over Internett. EU vil ha globale politiske avtaler. Det innebærer at EU vil forhandle på likefot med USA, som hittil har hatt den avgjørende makten over Internett.

Forslaget fra EU-kommisjonen innebærer at verdens land skal bli enige om en rammeavtale, et såkalt Charter, om hvordan Internett skal reguleres for elektronisk handel. Senere skal en rekke fagorganisasjoner utarbeide detaljene.

Globale spørsmål
Etter det raske gjennombruddet for Internett de siste årene, pågår diskusjoner om en rekke detaljområder som alle kan sorteres inn under området elektronisk handel. Den raske utviklingen har drevet opp mange spørsmål hos blant andre Verdens handelsorganisasjon, WTO, standardiseringsorganisasjonen ISO og WIPO for opphavsretten.

Samordning
EU etterlyser nå samordning slik at elektronisk handel i global skala kan bli virkelighet. Kommisjonen peker på en rekke områder der det er nødvendig å etablere globale regler:

 • Felles prinsipper for beskatning, framforalt når det gjelder merverdiavgift.
 • Om ett selskap selger via Internett, hvilket land har da ansvaret for at loven følges om kjøperen er i et annet land enn leverandøren.
 • Arbeidsrettslige spørsmål. Om en person er bosatt i land A, men fjernarbeider i et selskap i land B. Hvilken patentbeskyttelse har selskapet i forhold til oppdragsgiveren for de konstruksjoner som utføres?
 • Hvilke opphavsrettsregler gjelder når opphavsrettsbeskyttet materiale lagres på en hjemmeside i land B, men benyttes av et universitet i land A.
 • Hvilken beskyttelse har forbrukerne mot svindel fra leverandører.

  Tildeling av adresser
  EU-kommisjonen har en lang liste og konklusjonen er at uten internasjonale overenskomster mellom de tunge industrilandene blir det vanskelig å opprettholde global handel via Internett i stor skala.

  Kommisjonen skriver at administrasjon og tildeling av adresser på Internett må løses på en annen måte enn tidligere. EU foreskriver internasjonale avtaler, åpne standarder, interoperabilitet og konkurranse. Det er helt tydelig at EU-kommisjonen mener at Europa skal være med og påvirke også dette området.