Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil at Staten dekker IT-utstyr

TELEGRAM: – Jeg vil ikke finne det urimelig at både datamaskiner og software ble sett på som læremidler, som staten dekket fullt ut, sier leder i Ringerike Arbeiderparti, Frank Willy Larsen.

– Oppveksttjenesten må synliggjøre kostnadene ved bruk av IT i undervisningen, slik at de statlige overføringene økes som en følge av en pålagt grunnskolereform, sier Larsen.

1,5 maskiner på hver
– Vi må forholde oss til rammene vi får tildelt. Det vil si om lag 500.000 kroner årlig til investeringer i datautstyr. Med 19 skoler og 10 barnehager blir det snaut 1,5 maskin på hver årlig, sier oppvekstleder Anne Lise Rian i Ringerike kommune.

– Målsettingen om ett datarom med 10-20 arbeidsplasser på hver skole kan vi neppe nå på kort sikt. Norsk ungdoms fortrinn i årene som kommer skal være at de bedre enn andre klarer å orientere seg i IT-jungelen.

Ny plan for IT-satsing
– I løpet av året skal vi sette opp en ny plan for å komme videre med IT-satsingen i skoler og barnehager. Vi ønsker oss mer penger både til maskiner og opplæring av lærere. Det er flere årsaker til det, blant annet at lærerplanen for grunnskolen legger opp til bruk av IT som verktøy i fagene. I tillegg har skolen en viktig oppgave i å lære elevene hvordan de nye mediene fungerer, sier Rian til Ringerikes Blad.

Bedriftene bidrar
– Oppveksttjenesten får stadig maskiner fra bedrifter som skifter ut . Det er flott at vi får slikt utstyr. Selv om Internett er nytt og kjempespennende, trenger vi maskiner til grunnleggende opplæring, sier Rian.