Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Store forflytninger i Telenor

OSLO: Mandag 1. mars begynte integrasjonen av 1300 tidligere ansatte i Telenor Bedrift til «gamle» Telenor Installasjon, som nå skal hete Telenor Service og Installasjon.

Størsteparten av de ansatte i Telenor Bedrifts Divisjon IT-Service er nå overført til Telenor Installasjon. Omlag 1300 ansatte overføres til den nye forretningsenheten, som har fått navn Telenor Service og Installasjon.

Suksess for Installasjon
Jan Kåre Pedersen fortsetter som administrerende direktør, noe som ikke er overraskende etter at Telenor Installasjon har hatt stor sukess i startfasen. Installasjon ligger ut fra foreløpige prognoser an til et resultat for 1997 på ca. 70 millioner kroner, mens selskapets budsjett var på 5 millioner.

Tidligere informasjonsdirektør Beth Tungland er blitt viseadministrerende direktør. Grete Ingeborg Nykkelmo begynte 2. mars som ny informasjonsdirektør i Telenor Service og Installasjon.

– 25% over natten
Omorganiseringen innebærer at Telenor Bedrift har mistet omlag 25 prosent av sine ansatte over natten. I Divisjon IT-Service (DIT) har man nå igjen i underkant av 1000 ansatte. De har sitt arbeidsfelt innen områder som krever høykompetanse på IT, og skal i fremtiden arbeide mot de største kundene med en fokusering på noen bransjer. Det gjelder i første rekke bank og finans, olje, helse og offentlig virksomhet. Her er det dannet en ny enhet i DIT.

– Vi regner med at denne biten nå er i orden, sier informasjonssjef Nina Vedholm i Telenor Bedrift til Telecom Revy. – Forøvrig gjelder fremdeles beslutningen fra sist høst om at Telenor Bedrift skal redusere antallet ansatte med 600 i løpet av 3 år.

De tunge blir igjen
I tillegg har DIT et av landets største miljøer for fjerndrift, nettverksdrift og stormaskindrift. I tillegg til Oslo skal man nå også bygge opp tyngre driftsmiljøer i de store markedene, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dessuten vil DIT fortsatt betjene Telenor internt.

Installasjon vokser
I forretningsområdet Telenor Service og Installasjon vil det være 5000 – 5200 ansatte. Tidligere Telenor Installasjon alene hadde ca. 3700 ansatte. Ca. 1200 fra Divisjon IT-Service blir med over, i tillegg kommer Geomatikk og en del andre enheter.
Stikkord: Mobil