Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mest Internett i utkantene

TELEGRAM: Bedriftene i ”Utkant-Norge” ønsker å satse mer på Internett enn sine konkurrenter i storbyene. Det fremgår av en markedsundersøkelse gjennomført av 4 Fakta.

Det er en kjensgjerning at Internett er mest utnyttet av virksomheter i storbyene. Men nå ser det ut til at distriktene kommer etter med stormfart.

Planlegger økning
Markedsundersøkelsen fra 4 Fakta viser at distriktene vil satse mer på Internett enn det næringslivet i byene vil. 65 prosent av virksomhetene utenfor byene planlegger økt bruk av Internett-teknologi til markedsføring og profilering. Tilsvarende tall for storbyene er bare 44 prosent.

Selvtillit?
I pressemeldingen fra 4 Fakta heter det at opptil 90 prosent av norske bedrifter mener deres IT-strategi enten er offensiv eller moderat. Hvorvidt dette faktisk er tilfelle og ikke bare uttrykk for bedriftenes egne meninger, sier pressemeldingen intet om. Selvtilliten er det imidlertid ingenting å si på.

Bedre kommunikasjon
38 prosent av virksomhetene sier de vil bruke Internett-teknologien til bedre kommunikasjon med samarbeidspartnere. Samtidig sier 34 prosent av lederne at de planlegger å bruke Internett til å fremme salg av produkter og tjenester.

Markedsundersøkelsen er gjort på vegne av nettkonkurransen Den Gyldne Alfa. Konkurransen arrangeres årlig (16. april i år) og tar sikte på å kåre de beste nettløsningene basert på nytteverdi.