Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krever lov om fjernarbeid

TELEGRAM: Leder i LO Stat, Terje Moe Gustavsen (bildet) vil kreve at fjernarbeid må reguleres i avtaleverket ved hovedtariffoppgjøret i vår.

Gustavsen, Terje Moe
LO Stat er i utgangspunktet positiv til økt fleksibilitet, men at det ikke bare skal skje på arbeidsgiverens premisser. Fjernarbeid blir stadig mer utbredt, men dette omfattes ikke av av lov- og avtaleverket i dag.

Forventninger
Arbeidsgiverne har klare forventninger til investeringene ved IT-utstyr knyttet til de ansattes fjernarbeid. En del av de som før arbeidet overtid med 100 prosent tillegg i lønn, sitter nå hjemme og arbeider gratis. Arbeidsgiverne får på denne måten raskt dekket investeringene.

Lovverk
Det blir en utfordring å finne en balansegang mellom individuelle behov og kollektive avtaler.

– Vi vil nok ikke bli ferdig med en ny avtale for fjernarbeid i vår, men vi har god tro på at vi skal få fastslått noen prinsipper, sier Gustavsen.

Sikkerhetsnett
Det viktigste for LO Stat er at det lages et sikkerhetsnett, basert på kollektive avtaler. Fjernarbeidere skal ikke stå svakere enn andre arbeidstakere i forhold til lov- og avtaleverket.

Norsk Tjenestemannslag krever også at det innføres en sentral kollektiv avtale for fjernarbeid.

Den norske Postorganisasjon er et annet LO-forbund som krever slike avtaler.

Haster
I Telenor ligge det en usignert avtale om fjernarbeid, skriver Kartellnytt.

– Det haster å få den undertegnet, sier Roald Aasen, sekretær i Tele og Dataforbundet.

I denne avtalen er prinsipielle saker som forsikringsordninger, arbeidstid, og arbeidsmiljø omhandlet.

Sverige og Storbritannia som forbilder
-Vi har også berørt en del delikate spørsmål, som for eksempel om helse-, miljø- og sikkerhetsmyndighetene skal ha adgang til å foreta inspeksjoner i private hjem, sier Aasen.

Det haster å få ordnet lovverket, slik telebransjen i Sverige og Storbritannia har gjort.