Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Best betalt i Tele-Norge?

OSLO: – Jeg anser meg selv både som byggherre og kostnadsfokusert driftsleder. Et hvert IT-selskap som skal lykkes må ha fokus på begge deler, sier den nye NetCom-sjefen Terje Christoffersen (bildet) til Telecom Revy.

Christoffersen, Terje
Terje Christoffersen (45) har 17 års erfaring fra ulike lederjobber i IT-bransjen. Etter siviløkonom-utdannelse i Tyskland, jobbet han i ni år fram til 1987 i IBM. Han hadde den siste tiden i IBM ansvaret for olje- og energisektoren.

I 1987 begynte han som salgsdirektør i Hewlett-Packard. Den siste tiden hadde han resultatansvaret for hele Norden og BeNeLux. I et års tid ledet han fra 1996 snuoperasjonen i Santech Micro Group. De to siste månedene har Christoffersen vært leid inn som visekonsernsjef i Telenor Bedrift.

Kostnadsbevisst
– Du er kjent for å være meget kostnadsbevisst. Stiller du i NetCom med blankslipte kniver?

– Jeg vil ikke helt være med på at jeg kun har utmerket meg som kostnadskutter. Jeg hadde blant annet ansvaret for å bygge opp HP i Sverige til å ha størst vekst av alle HP-selskapene i Europa to år på rad. Og HP i Norge har vokst kraftig i den perioden jeg satt i ulike lederstillinger der. I Santech var oppgaven å kutte kostnader.

– Slik jeg opplever NetCom er ikke fremste jobben der å skjære kostnader. Der er oppgaven tosidig – både å være byggeherre og å ha fokus på kostnadssiden. Forhåpentligvis blir byggherreoppgaven mest sentral. Men ikke noe IT-selskap kan overleve uten kostnadsbevissthet. Min oppgave som leder er til en hver tid å være resultatfokusert, svarer Terje Christoffersen.

Distribusjon
– Det kan synes som hovedårsaken til at Telenor Mobil har nesten dobbelt så mange GSM-abonnenter som NetCom er at de har et sterkere forhandlerapparat og distribusjon. Vil den første hovedoppgaven i NetCom være å styrke distribusjonskanalene?

– Jeg har inntrykk av at NetCom har et godt utbygd forhandlernett. Jeg vil ikke nå si hva som blir viktigste oppgave i startfasen. Når det er sagt er selvsagt kanalutvikling en meget viktig del for en leder i NetCom. Fra alle mine år i IT-bransjen mener jeg å ha en del erfaringer fra det området.

Det samme spillet
– Har du nå konvertert fullstendig fra data til tele?

– Vel, nå snakker alle mye om integrasjon tele-data selv om nivået i denne integrasjonen ennå er kommet kort. Det er deler av det samme spillet som før jeg må mestre i NetCom, men jobben gir en ny spennende innfallsvinkel.

Tøffe tak i Telenor Bedrift
– Du forlater Telenor Bedrift i en situasjon der de står foran enorme utfordringer. Ble snuoperasjonen for tøff?

– Jeg tror jeg har bevist i mine tidligere stillinger at jeg ikke er redd for tøffe utfordringer. Ut over det ville det være unfair av meg å kommentere Telenor Bedrifts situasjon, sier Christoffersen,

Han vil fortsatt i en tid framover arbeide for Telenor Bedrift, selv om det nok blir mindre enn de tre månedene han har i sin engasjementsavtale.

Best betalt?
– Gert W. Munthe kan når han slutter, inkassere en opsjonspakke på vel åtte millioner kroner. Har du fått like gode betingelser?

– Jeg har fått en vilkårspakke i NetCom som jeg er godt fornøyd med. Og nå tror jeg ikke det er hvert år NetCom kan tredoble aksjekursen. Detaljene får du spørre styret om, sier Christoffersen

Han tiltrer i NetCom i mai/juni etter en myk overgang. Men at han går til den best betalte lederjobben i norsk telebransje er vi i liten tvil om. Eneste konkurrent måtte være Rune Rinnan i Telenor Venture om hans kapitalplasseringer blir like vellykket som hittil.
Stikkord: Mobil