Hopp til navigasjon Hopp til innhold

200 mill til NMT 450

OSLO: Telenor Mobil vil fortsatt investere rundt 60 millioner kroner hvert år i opprustning av NMT 450-nettet fram til årtusenskiftet, opplyser dekningssjef i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen (bildet). Samtidig loves bedre kvalitet og nye tjenester.

Arkiv
– De siste tre årene har vi investert mellom 50 og 60 millioner kroner årlig i NMT 450-nettet. Disse investeringene vil få en meget kort tilbakebetalingstid, om vi beslutter oss for ikke å fornye konsesjonen etter år 2003, sier Amundsen.

– Til tross for dette har vi på grunn av at NMT 450 fortsatt gir best dekning, valgt å fortsette investeringene. NMT 450 gir dekning til 96 prosent av befolkningen. Fortsatt drift etter konsesjonstidens utløp avhenger av trafikkmengden i nettet, sier han.

Nye tjenester
Representanter fra Benefon, importøren Tele Scan og Telenor Mobil har de siste dagene reist rundt i Nord-Norge for å fortelle om fortsatt satsing på NMT 450. Ifølge Telenor Mobil og Benefon vil NMT 450 fortsatt få nye produkter, forbedret talekvalitet og nye nett-tjenester.

Benefon lanserte samtidig en ny mobiltelefon, Spica NMT 450i. Denne mobiltelefonen er forberedt for nye nett-tjenester som blant annet nummervisning. Telenor Mobil vil tilby denne tjenesten til NMT 450-abonnentene fra høsten 1998.

Økt bruk
– Telenor Mobils konsesjon på NMT 450-nettet utgår i november år 2003. Vi vurderer i disse dager om vi skal søke forlenget konsesjon for dette nettet, sier Bjørn Amundsen.

– Selv om antallet abonnenter til NMT nettet totalt sett går ned, er det en vekst i Nord-Norge både i antallet abbonnement og i bruken av nettet. Slikt spiller selvsagt inn når vi skal avgjørende nettets fremtid utover den bundne konsesjonstiden.

I de nye basestasjonene legges det samtidig inn bedre talekvalitet og mulighet nye tjenester i nettet. Fra høsten av tilbys en helt ny tjeneste i nettet, nemlig visning av nummeret til den som ringer.
Stikkord: Mobil