Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Psykolog på CD-ROM

TELEGRAM: Kan en CD-ROM erstatte valium? Britiske helsemyndigheter tar i disse dager i bruk CD-ROM i behandlingen av pasienter som lider av angst og depresjoner.

deskill.
Pasienter ved 20 psykologkontorer i London og i Manchester vil i disse dager bli konfrontert med en PC med en CD-ROM når de kommer til behandling hos psykolog.

Denne timen, og syv timer framover, skal de få hjelp av dataprogrammet «Beating the Blues» til å bearbeide sine depresjoner, melder Telegraph Magazine.

Angst og tvangshandlinger
“Beating the Blues” er et av tre programmer som er utviklet av Institute of Psychiatry ved Maudely Hospital i London og som nå tas i bruk i det britiske forsøksprosjektet. De to andre programmene angriper lidelsene angst og tvangshandlinger etter de samme prinsippene.

Tar over for helsevesenet
Programmene er laget med tanke på de mange som rammes av psykiske lidelser i lettere grad, og som normalt vil ha vansker med å få prioritet i det offentlige helsevesenet.

– Pasientene kan bruke programmene uavhengig av psykolog eller psykiater. CD-ROMene utgjør et alternativ til medisinering, hevder psykiateren Judy Proudfoot, som har hatt ansvaret for den medisinskfaglige delen av de virtuelle behandlingstilbudene.

Kognitiv terapi
«Beating the blues» fungerer i samsvar med prinsippene for kognitiv terapi. Det vil si at programmet tar sikte på å endre de innlærte tankemønstrene som bidrar til å holde pasientene fast i sine psykiske lidelser.

Behandlingsprogrammet er interaktivt. Selve behandlingen starter med at pasienten svarer på spørsmål som gir grunnlag for å evaluere hvor deprimert pasienten er. Svarene vil være avgjørende for hvilken behandling «CD-psykologen» vil tilby.

Rammer hver femte
Angst og depresjoner er svært vanlige lidelser som angriper hver femte person en gang i løpet av livet.

Rekordstort salg av valium og «lykkepiller» til tross, er stadig flere pasienter skeptisk mot denne formen for passiv behandling. Heller ikke legene anser lenger neddoping som den beste løsningen på problemet.

En effektiv behandling av psykiske sykdommer er samtidig langt mer tidkrevende enn de begrensede ressursene i det offentlige helsevesenet tillater.