Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mips vant mot Tollen

BERGEN: Den bergenske PC-produsenten Mips har gått seirende ut av halvannet års kamp mot toll- og avgiftsmyndighetene. Selskapet får tilbake 743.000 kroner i uberettiget innkrevd lisensavgift.

Det var i 1996 at Bergen distriktstollsted ved et bokettersyn hos Mips fant ut at dataselskapet skulle ha betalt nærmere 700.000 kroner i høyttaler- og forsterkeravgift de siste to årene.

Dessuten ble selskapet pålagt å betale tilleggsavgift og renter, totalt 1,4 millioner kroner.

Forskjellsbehandling
Bergen distriktstollsted var et av de få i landet som praktiserte innkrevingen av den såkalte forsterkeravgiften på høyttalere til montering i personlige datamaskiner. Oslo for eksempel, praktiserte regelverket på en annen måte.

Mips, med støtte fra Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) klaget vedtaket inn for Toll- og avgiftsdirektoratet, med bakgrunn i den forskjellsbehandlingen som selskapet mente seg utsatt for.

Lang saksbehandling
Etter halvannet års saksbehandling, har direktoratet omsider gitt Mips medhold. Direktoratet mener at det lokale tollstedet ikke hadde grunnlag for å etterberegne avgiften, melder Bergens Tidende.

Ikke tilleggsavgift
Det Mips måtte betale i tilleggsavgift, altså nærmere 700.000 kroner. Dette vil selskapet imidlertid ikke få tilbakebetalt.

Mips vurderer nå om selskapet skal klage denne delen av avgjørelsen, i følge adm. dir. Erik Nilsen. Tanken på en ny, tidkrevende saksbehandlingsrunde gjør imidlertid at han vurderer å droppe saken.

Nytt regelverk
Reglene for innkreving av forsterkeravgift på høyttalere er nå endret, delvis som følge av denne saken, og som følge av påtrykk fra KDL.