Hopp til navigasjon Hopp til innhold

KDL kritiserer IT-planen

TELEGRAM: Kontor og Datateknisk Lansforening (KDL) går nå ut mot Lars Sponheim (bildet) å kritiserer han for å «glemme» 2000 år-problemet i forbindelse regjeringens IT-plan. Regjeringen er ikke klar over hvilke enorme skadevirkninger årtusenskiftet kan få for norsk næringsliv, mener KDL.

Sponheim fh (ITplan98)
– Tidenes datautfordring, kampen for å begrense skadevirkningene ved årtusenskiftet, ble nærmest forbigått i stillhet da Sponheim presenterte IT-planen. Samtidig varslet den britiske regjeringen at den har satt av 5 milliarder kroner til kampen mot tusenårsviruset, heter det i en melding fra KDL onsdag ettermiddag.

Lite om dataproblem
I «Næringsrettet IT plan 1998 – 2001» lanserte Sponheim en serie planer innen utdanning, forskning regional bedriftsutvikling og internasjonalisering. Men når det gjelder arbeidet med å forhindre datasystemers sammenbrudd ved årtusenskiftet sier regjeringen:

«…at det viktigste den kan gjøre i sammenhengen er å rette oppmerksomhet mot problemet og dets omfang med nøktern informasjon, slik at alle ansvarlige går igjennom og vurderer hva som må iverksettes av tiltak».

Videre lovet regjeringen i løpet av våren en kortfattet handlingsplan angående 2000 problematikken.

Skeptiske
– KDL er skeptiske til at departementet ser ut til å ta for lett på år 2000 problemet, sier generalsekretær Per Morten Hoff i KDL.

– At datamaskiner og andre elektroniske innretninger ikke forstår overgangen til år 2000 kan få uoverskuelige og svært kostbare konsekvenser. Problemet tilhører ikke bare det private næringsliv, men i høyeste grad også offentlig sektor. Regjeringen burde varslet en langt høyere offensiv om problemet enn hva som fremkom i dag, sier Hoff til nyhetsbyrået NewsWire.

Enormt problem
– År 2000 representerer et enormt problem, som vi ennå ikke kjenner omfanget av. Derfor er det meget viktig at det nå rettes et skarpt fokus på dette, sier Hoff.

Dagen før Sponheim la frem sin IT plan varslet den britiske regjering at de vil bruke 5 milliarder kroner i kampen mot det såkalte «tusenårsviruset».

Koster 60 milliarder
I Norge anslår analytikere at problemet kan koste nærmere 60 milliarder kroner i bare forebyggende tiltak. KDL krever at den varslede handlingsplanen inneholder konkrete tiltak.

– Det er ikke mulig å snakke om IT i fremtiden uten å ta dette meget alvorlig, sier Hoff til NewsWire.