Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-plan på direkten

OSLO: Regjeringen, representert ved næringsminister Lars Sponheim presenterte onsdag formiddag IT-planen «Norge – en utkant i forkant». Denne artikkelen inneholder Sponheims svar fra Pressekonferansen, og ble oppdatert fortløpende.

IT-plan.gif
Klokken 09.35 onsdag startet næringsministerens pressekonferanse og i fra Dagens Telecoms lokaler er både lyd og bilde udsedvanlig klar.

Det var mulig å delta på konferansen ved å laste ned RealPlayer 5.0 og logge deg inn på http://odin.dep.no/nhd/live/

Fra Pressekonferansen
Sponheim ga ingen direkte støtte til et IT-senter på Fornebu, men nevnte Fornebu som én av mange interessante tomter i Norge.

– Det er klart at det blir en IT-satsning på Fornebu, men i form av en næringspark, finansiert av private midler. Jeg vil ikke bidra til noe offentlig universitet på Fornebu.

– Selv om dette er en teknologi som er genuint desentral i sin natur, virker økonomien slik at sentralisering er fristende. Vi trenger offentlige initiativer for for å bidra til å dimensjonere det som skjer på Fornebu at det ikke blir til skade for andre deler av landet, sier Sponheim.

IT – en distriktsvennlig teknologi
– Det er fortsatt for sterk fokus på veier i distriktene. Informasjonsteknologien gir mulighet til å skape gode leveforhold uansett hvor man jobber. Dette bør det fokuseres mer på. I min hjembygd kjenner jeg bedrifter som leverer sitt arbeid via epost til Djakarta ved dagens slutt. De har ingen interesse av mellomlanding på Fornebu, sier Sponheim.

– Hvor er det myndigheten bør sette inn krefter, og hvor er det krefter nok i seg sjøl. På Fornebu er det sterke nok krefter i sving til å ordne seg sjøl. Men for all del, det er interessant nok det som skjer av utvikling av ideer på Fornebu, sier Sponheim på spørsmål fra Dagens Telecom.

– Vi bruker milliarder på støtte til rederinæringen i dag. Dette er et tankekors i forbindelse med eventuell offentlig hjelp til IT-prosjektet på Fornebu.

Ikke penger til studieplasser
Sponheim ville ikke love mer penger til IT-studier, men gjentok intensjonen om 500 nye IT-studieplasser fra 1999. Han spilte ballen delvis over til skolene selv, ved å si at de burde prioritere slike IT-linjene ved lærestedene.

– Å få tak i IT-personell til næringslivet er også næringslivets oppgave. De bedrifter som ønsker å gi innvandrerungdom og annen IT-interessert ungdom utstyr og ressurser til å bli kvalifisert arbeidskraft kan regne med å få hjelp fra departementet. Kom til meg, sa Sponheim, som også anbefalte næringslivet å være aktive for å skaffe IT-kompetanse fra utlandet.

– Vi vil også bidra til å gjøre det enklere å ansette utenlandsk kompetanse i næringslivet, sier Sponheim.

Som næringsminister er det litt morsomt at noe av det viktigste for meg som næringsminister er å sørge for at statsråd Jon Lilletun får mer penger, sier Sponheim.

Skattelette for PC-gaver til skolen
– Hvis folk har gode ideer på IT-satsninger rundt om i landet, kan de gjerne komme til oss for å be om hjelp. Da vil vi trå til. Om de ikke ser noe poeng i å jobbe med IT, blir det deres problem, sier Sponheim.

– Det er nyttigere å sitte på en to år gammel maskin i skolen, enn en regnestav. Vi arbeider med å se på om vi kan gi en skattefordel på et par-tre tusen kroner til bedrifter som gir PCer til skolen, sier Sponheim.