Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Uenighet om IT-visum

OSLO: Denne uken blir det holdt en høring om de problemer USA møter på grunn av mangel på IT-kompetanse. Et forslag om å lempe på visumreglene for personer med IT-kompetanse vil bli diskutert.

Ifølge oranisasjonen Information Technology Association of America, (ITAA), står 364.000 IT-relaterte jobb ubesatt i USA.

Bekymrer
Dette bekymrer de store teknologiselskapene som foreslår en lemping av visum-reglene slik at flere får arbeidstillatelse i landet.

Men det er stor uenighet om spørsmålet. Tilhengerne mener at utenlandsk arbeidskraft er nødvendig for at USA skal beholde sin posisjon innen IT.

Innvadert
Kritikerne hevder at riskikoen for at landet blir innvadert av IT-utdannet arbeidskraft fra lavtlønnsland er for stor, og at dette vil føre til økt arbeidsløshet blant amerikanerne.

Arbeidsledighetsprosenten i USA i dag er blant de laveste i verden.