Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Munthe ser lyst på 1998

OSLO: Gert Munthe (bildet) har sagt opp sin stilling som adm. direktør i NetCom. Han ser likevel lyst på selskapets utsikter for 1998, til tross for at det nå finnes flere ukjente faktorer i NetComs fremtid enn på lenge.

Arkiv
Kostnader ved utbygging av GSM 1800-nettet og tilhørende kostnader for å få kundene til å skifte fra GSM 900-telefoner til dual-band. Konkurranse fra en tredje mobiloperatør. Økt konkurranse fra nye fastnettoperatører som blant annet ruter trafikk til mobiltelefoner via utlandet og på den måten kan tilby lavere priser. Uavklart samtrafikkavtale med Telenor.

Dette er de viktigste usikkerhetsmomentene for NetCom i 1998. Men til tross for alt dette: NetCom-sjef Gert Munthe ser lyst på fremtiden for selskapet han nå har valgt å forlate.

Telenors kobling
– Vi liker ikke den koblingen som Telenor foretar mellom mobilterminerte priser (fra fast-telefon til mobil) og priser på eventuelle prefiks-tjenester, sa Munthe til ukeavisa Telecom Revy nylig.

– I NetCom ønsker vi først og fremst en avtale på linje med det som er vanlig i resten av Europa, hvor det er mobiloperatøren selv som setter sine priser. Vi har alltid hatt en pris på mobilterminerte samtaler som har ligget omlag 40 øre høyere enn for samtaler til Telenor Mobil. Det er et forhold oss i mellom som vi også regner med å kunne fortsette med i fremtiden uten at det blir for mye avskalling av våre abonnenter. Men det er først og fremst tilpasninger til markedsforhold som skal bestemme dette, ikke diktat fra Telenor. Derfor liker vi ikke denne situasjonen, men vi kan leve med den.

Stordriftsfordeler
– Men er det mulig å tjene penger med de stadig fallende prisene?

– Vi merker prispresset, som alle andre mobiloperatører, sa Munthe da NetCom la frem årsresultatet i forrige uke.

– Men det er ikke så farlig å tjene mindre per kunde når driftskostnadene per kunde etterhvert bærer preg av at vi får stordriftsfordeler, noe som igjen gir bedre driftsmargin. Så vi merker etterhvert fordelene av at vi har vokst til å bli en relativt stor operatør, med våre mer enn 417.000 kunder ved årsskiftet.

Kontantkort
Nå er det slik at mange av selskapets nye kunder i siste kvartal er kontantkort-basert, noe som skulle gjøre dem til marginale kunder for en operatør: De har lett for å skifte operatør, og de ringer gjerne mindre enn vanlige abonnenter.

– I hvertfall det siste har vist seg ikke å være riktig ved våre kontantkort-kunder, sier Munthe.

Høyere ringvolum
– I underkant av 45 prosent av våre nye kunder i fjerde kvartal har tatt i bruk kontantkort, og disse har faktisk et høyere ringevolum enn det som er vanlig blant våre kunder. Dette stemmer ikke med det ringemønsteret som tjenesten er priset etter, sier Munthe.

Han henviser da til at kontantkort-tjensten faktisk er ganske dyr å bruke hvis du ringer mye; det er først og fremst et tilbud til kunder med lav ringefrekvens. Men også dette er med på å gjøre Gert Munthe og NetCom optimistisk med tanke på 1998.

Lysere tider, hardere konkurranse
– Vi kan ikke si at alt er forutsigbart i 1998, men mye er bedre enn ved inngangen til 1997, og det var jo også et ganske godt år for oss. Så vi ser lyst på mulighetene for NetCom fremover, til tross for at selskapet antakelig vil møte hardere konkurranse i løpet av året, sier avtroppende NetCom-sjef Gert Munthe.
Stikkord: Mobil