Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Faser ut Norsk Data

BERGEN: IT-avdelingen på Haukeland Sykehus feiret før helgen gravøl over sykehusets fem siste ND-maskiner. I natt kan IT-sjef Erik Hansen skru dem av for godt.

De fem ND-500 maskinene ble anskaffet midt på 1980-tallet for å håndtere kjøringen av pasientsystemet NOMIS, som er «bestefar» til dagens pasientsystem.

Ikke alle informasjonssystemene ved Regionsykehuset i Hordaland har imidlertid blitt oppgradert like hurtig. De siste årene har de gamle ND-maskinene imidlertid blitt fratatt sine plikter en for en.

Endelig skiftet ut
– Helt fram til i dag har blant annet patologisystemet, journalbestillingssystemet og systemet for operasjonsplanlegging og bestilling blitt kjørt på disse maskinene, opplyser IT-sjef Erik Hansen.

I forrige uke ble patologisystemet skiftet ut med et nytt og moderne PC-basert system.

Leaset løsning
Men ND-alderen er ikke helt over på Haukeland sykehus. I påvente av at de nye PC-baserte systemene for journalbestilling og operasjonsplanlegging skal bli ferdig utviklet, har Hansen vært nødt til å lease en annen ND-maskin.

– ND-alderen her ved Haukeland sykehus vil være over for godt ved utgangen av dette året, sier Hansen.