Vil ha IT-visum

Det er store teknologibedrifter som Microsoft, Sun og Texas Instruments som ønsker at de amerikanske reglene for visum endres.

Utvide kvoten
De ønsker flere utenlandske medarbeidere inn i bedriftene, og ber nå myndighetene om å utvide kvoten på 65.000 som årlig får innvilget arbeidstillatelse i landet.

Ifølge organisasjonen Information Technology Association of America er det 364.000 IT-relaterte jobber som står ubesatt i USA.

Nå vil IT-bransjen informere det amerikanske senatet om situasjonen, og om mulig påvirke til at de nåværende visumreglene endres.

Annonse
Annonse