Kommersiell Tetra for britene

Dolphin Telecommunications, tidligere kjent som TetraLink Telecommunications, har valgt Nokia som leverandør av infrastrukturen til britenes kommersielle og landsomfattende tetranettverk. Tetra er en mobilstandard for brukere som er avhengige av å kunne bruke mobilutstyret i alle situasjoner. Eksempler er brann, legevakt, trafikkstyring og kommunale tjenester.

Kommersielt
Dolphin melder at nettverket vil bli det første kommersielle tetranettet i verden.

I følge meldingen vil Nokia levere et komplett nettverk med svitsjer, basestasjoner og utstyr for å administrere nettverket. Nokia vil også stå for installasjon og andre tjenester rettet mot kundene. Nokia skal i tillegg levere 40.000 telefoner til tjenesten.

Canadisk
Det britiske selskapet Dolphin Telecommunications er et datterselskap av Dolphin Corporation som igjen er eid i sin helhet av canadiske Telesystem International Wireless (TIW). Nokia har tidligere undertegnet en kontrakt om å levere et nasjonalt nett for Tetra i Finland. Selskapet har allerede levert Tetranett til energiverket i Helsinki, det nederlandske politiet og, TeleDanmark.

Annonse
Annonse