Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Flere IT-studenter

TELEGRAM: Fra neste år av skal det opprettes 500 nye IT-studieplasser i Norge. I dag tas det opp mellom 300 og 400 studenter årlig, men dette tallet ønsker regjeringen å øke.

– Dette blir et kolossalt løft for denne sektoren, sier statssekretær Odd Hellesnes i Næringsdepartementet til Bergens Tidende.

Det er sivilingeniør- og cand.scient-studiene som skal styrkes, og denne utdannelsen finnes i dag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand.

Start neste år
Det formelle forslaget fra regjeringen blir lagt frem i forbindelse med statsbudsjettet for 1999, som legges frem til høsten. De nye studieplassene vil derfor ikke bli opprettet før neste år. I beste fall vil noen av plassene bli opprettet på vårparten, såfremt lærestedene rekker å planlegge.

Skrikende behov
Det er ingen tvil om at de nye studieplassene vil være med på å heve IT-bransjen. Og de politiske myndighetene legger ikke skjul på hva som er hovedtanken bak satsingen. Det er rett og slett en skrikende mangel på kvalifiserte medarbeidere innen denne sektoren, både i næringslivet og i offentlig forvaltning. Dessuten er det flere universiteter og høyskoler som mangler dyktig undervisningspersonell.

Flere professorater
De 500 nye studieplassene innen informatikk og kommunikasjonsteknologi innebærer at vi får over en dobling av antall IT-studieplasser i forhold til de plassene som finnes i dag. Regjeringen er også innstilt på å opprette flere professor II-stillinger ved fakulteter og institutter.