Telia med nytt våpen

Tjenestene innenfor Telias nye varemerke DOF, er først og fremst ment for den avanserte mobilbruker.

IT-modne kunder
– Enkelte av våre kundegrupper bruker mobiltelefonen mer til andre tjenester enn til tale. Dette er den «IT-modne» delen av markedet, og det er disse som i første rekke vil benytte tjenestene innenfor DOF, sier Johan Ericsson, forretningsansvarlig for DOF i Telia.

– Det er det brede tilbudet av tjenester som er kjernen i vårt nye varemerke. DOF er en totalløsning hvor alle tjenester inngår, sier Ericsson.

Sveriges største Internettkampanje
700.000 mobilbrukere er målgruppen for DOF i Sverige. Johan Ericsson ønsker seg 15 prosent av disse i løpet av 1998.

– Vi har valgt en helt ny strategi for vår markedsføring med dette produktet. I disse dager kjører vi den største kampanjen som er gjort på Internett i Sverige, sier Ericsson – som ikke vil ut med hva kampanjen koster Telia.

Annonse
Annonse